بازدیدها: 237

اسکن پاراتیرویید :

هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه یکی از علت های مهم هیپرکلسمی است که تقریبا در ۸۵ % موارد علت آن آدنوم منفرد پاراتیروئید ، در ۱۲% هیپرپلازی این غده ، در ۲% وجود چند آدنوم و در ۱% کارسینومای پاراتیرویید است.پرکاری پاراتیرویید یک بیماری خاموش و آزاردهنده به خصوص در میانسالی است . تشخیص اولیه این بیماری با آزمایش خون است و با توجه به وجود چهار غده پاراتیرویید در پشت غده تیروئید ، جهت تشخیص محل دقیق غده درگیر اسکن پاراتیرویید انجام می شود. تعیین محل غده درگیر عمل جراحی آن را بسیار آسان می کند.

برای انجام این اسکن ابتدا۲۰ میلی کوری از رادیوداروی Tc-MIBI  به صورت وریدی به بیمار تزریق می گردد. تصویربرداری در زمانهای ۲۰ دقیقه ، یک ساعت و سه ساعت و گاه ۴ ساعت پس از تزریق از ناحیه گردن انجام می شود.زمان لازم برای هر نما ۵ دقیقه می باشد. گاهی برای افزایش دقت تشخیص روش Spect  به صورت تصویربرداری در ۳۶۰ درجه ، انجام می شود.برای انجام این اسکن آمادگی خاصی وجود ندارد.