بازدیدها: 4552

اسکن قلب:

اسکن قلب یکی از آزمایشهای دقیق قلب و عروق است که برای تشخیص بیماری سرخرگ های کرونری قلب (CAD) انجام می شود و طی دو مرحله ورزش و استراحت ، کمیت و کیفیت خونسلنی به عضله قلب (سرخرگ های کرونر)را در زوایا و سطوح مختلف قلب بررسی می کند.در این نوع تصویربرداری مناطق با ضعف خونرسانی (مناطق مستعد انفارکتوس یا سکته )شناسایی شده و امکان درمان بموقع و پیشگیری از حملات قلبی برای بیمار فراهم می آید.فایده دیگر اسکن قلب در افراد مسن و یا بیماران با سابقه سکته قلبی ، تشخیص میزان بافت سالم و زنده باقیمانده در عضله قلب است.

آمادگی لازم برای اسکن :

*برای اسکن لازم است بیمار برخی از داروهای قلبی خود را که مانع از افزایش فعالیت قلبی در حین ورزش می شود ، از ۲۴ ساعت قبل قطع نماید(تحت نظر پزشک معالج ) که این داروها شامل موارد زیر است :پروپرانول ، دیلتیازوم،وراپامیل ، متورال، نیتروکانتین ، آمینوفیلین ، آملودیپین ،دیپریدامول ، نیفدیپین ، وراپامیل ، آتنولول ، متوهگزال ، کاردیلول وتئوفیلین

*چای ، قهوه ، شکلات و نوشابه از ۲۴ ساعت قبل از اسکن قطع شود.

*همراه داشتن مدارک قبلی لازم است.

*قبل اسکن استحمام کرده وآقایان موهای سینهخود را شیو کرده وبیماران لباس جلو بازبپوشند.

*بیمار باید به مدت ۳ ساعت ناشتا باشد( برای بیماران دیابتی یک ساعت ناشتایی کافی است )

 

مراحل اسکن قلب شامل مرحله استرس با روش تست ورزش و یا روش دارویی دیپریدامول  (بسته به شرایط بیمار مفاوت است ) و مرحله رست (استراحت )می باشد.بر اساس شرایط بیمار و بررسی اسکن اولیه تصویربرداری در یک روز یا دو روز مجزا انجام می شود.

در مرحله استرس بیمار به حد خاصی از ورزش و ضزبان قلب که بر اساس سن بیمار متفاوت می باشد دست می یابد و سپس۲۰  میلی کوری از داریوداروی Tc-MIBI به بیمار تزریق می گردد و دودقیقه بعد دستگاه تردمیل از حرکت بازمی ایستد .

استرس با روش دارویی جایگزین استرس تست ورزش برای بعضی بیماران انجام می گیرد.که دیپریدامول مانند ورزش بر روی قلب اثر گذاشته و نقاط سرد اسکن را مشخص می نماید.

پس از این مرحله بیمار مدت زمانی برای جذب رادیودارودر اتاق انتظار منتظر می ماند و با مصرف شیر و خامه به دفع دارو از کبد و صفرا کمک می کند که این امر تاثیر زیادی در کیفیت اسکن بیمار دارد.سپس درزمان مشخص از بیمار تصویر برداری به عمل می آید.تصویربرداری اسکن قلب در این مرکز به روش Gated Spect  می باشد که ضمن بررسی خونرسانی بافت میوکارد قلب ECG  بیمار نیز بررسی می شود و به این ترتیب اطلاعات زیادی از وضعیت عملکرد قلب حاصل می شود.

تصویربرداری با کولیماتور Dual Heade  انجام می شود و ۸ دقیقه زمان می برد.در این زمان ۳۲ تصویر از زوایای مختلف از قلب گرفته می شود. ضخامت هر برش در حد چند میلیمتر است بنابراین کوچکترین و پنهانترین نقاط قلب نیز چنانچه دارای نقصی در خونرسانی باشند بطور ناقص و یا کمرنگ تر از حد طبیعی خود را نشان می دهند.

در مرحله استراحت  تزریق وریدی ۲۰ میلی کوذی رادیودارو انجام می گیرد و پس از مدت زمانی تاخیر جهت جذب دارو تصویر برداری انجام می شود .در این مرحله هم لازم است بیمار شیر و خامه مصرف نماید.پس از مدت زمان لازم تصویربرداری انجام می شود و سپس تصاویر دو مرحله اسکن پروسس شده و توسط پزشک متخصص پزشکی هسته ای تفسیر می گردد.